Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν τεθεί από την εταιρεία «ADVIZOR SOFTWARE & FINANCE P.C.». η οποία είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.neoakinito.gr στην συνέχεια «ιστοσελίδα» και ορίζουν τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών-χρηστών-συνδρομητών και της «ιστοσελίδας». Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους Όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ιστότοπου προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης (ή απλώς «εσείς») έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσεις και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Η χρήση της «ιστοσελίδας» ακόμα και μετά από οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στο περιεχόμενό της σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής.

Υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες: Με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, μπορείτε να συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας, αφού εγγραφείτε κατάλληλα. Κατά την εγγραφή, λαμβάνουμε μόνο τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής σας από την αντίστοιχη φόρμας εγγραφής. Ως εγγεγραμμένος χρήστης διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Για το λόγο αυτό πρέπει να φροντίζετε για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης και να μην τους κοινοποιείτε σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση cs@neoakinito.gr.

Η «ιστοσελίδα» έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να αλλάξει τους όρους χρήσης και των προσωπικών δεδομένων, ώστε να παραμένει εναρμονισμένη με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. H «ιστοσελίδα» παρέχει στους επισκέπτες- χρήστες-συνδρομητές του site, πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως σε υπηρεσίες αναζήτησης αγγελιών ιδιωτών και επαγγελματιών, πάσης φύσεως διαφημίσεων, συστημάτων επικοινωνίας, εργαλείων αναζήτησης και λοιπές υπηρεσίες.

Οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» και να μην προβαίνουν σε οιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της.

Η χρήση της «ιστοσελίδας» διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε επισκέπτη-χρήστη-συνδρομητή, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» σύμφωνα με την νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών-χρηστών-συνδρομητών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της «ιστοσελίδας».

2. Οι επισκέπτες- χρήστες-συνδρομητές που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτής οφείλουν:

 • Να δηλώνουν στην φόρμα εγγραφής τα ακριβή, και πλήρη προσωπικά τους στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την «ιστοσελίδα» , για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της.
 • Να φροντίζουν να ενημερώνουν άμεσα την «ιστοσελίδα» για κάθε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχουν υποβάλει και να φροντίζουν ώστε αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, αληθή, έγκυρα, πλήρη και ενημερωμένα.
 • Οι χρήστες-επισκέπτες-συνδρομητές έχουν δικαίωμα να προβάλουν αντιρρήσεις και με σχετικό τους αίτημα του προς την «ιστοσελίδα» να ζητήσουν την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή τους από επισκέπτη- χρήστη-συνδρομητή μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας της «ιστοσελίδας» .

Η «ιστοσελίδα» παρέχει στους επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές τις πλήρης υπηρεσίες της, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων τους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές, παραλαμβάνουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και αναλαμβάνουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλες τις ενέργειες που θα εκτελούνται μέσω του λογαριασμού και του προσωπικού κωδικού πρόσβασής τους. Επιπλέον, οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού κωδικού καθώς και χρήσης του χωρίς την άδειά τους έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την «ιστοσελίδα» .

3. Οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» για:

 • Ανάρτηση, καταχώρηση και δημοσίευση περιεχομένου που είναι απειλητικό , βίαιο, δυσφημιστικό, επιβλαβές, παράνομο, προσβλητικό, ρατσιστικό , υβριστικό, χυδαίο, και παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, καθώς και οποιοδήποτε άλλη ενέργεια συνιστά ποινικό αδίκημα.
 • Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη-χρήστη.
 • Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των διακριτικών γνωρισμάτων των επισκεπτών -χρηστών-συνδρομητών , με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που αναρτάται μέσω των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας».
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, βάσει νόμου.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (E-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή και προώθηση ή και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 • Προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων επισκεπτών-χρηστών-συνδρομητών.

Σε περίπτωση που η «ιστοσελίδα» λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί υλική ζημία ή ηθική βλάβη στην ίδια ή σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του επισκέπτη-χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

4. Οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές της «ιστοσελίδας» αποδέχονται πλήρως και αναντίρρητα ότι η «ιστοσελίδα» δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση, αποκλειστικά κατά τη διακριτικής ευχέρεια, να διακόψει την ανάρτηση, δημοσίευση, καταχώρηση, ή διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας». Επίσης, η «ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στην «ιστοσελίδα» αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η «ιστοσελίδα» από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των εν λόγω φωτογραφιών.

Οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές κατανοούν και αποδέχονται η ότι διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσουν την «ιστοσελίδα» για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ της «ιστοσελίδα» και τρίτων, λόγω ελλιπούς, ανακριβούς ή παραπλανητικού περιεχομένου που αυτοί (επισκέπτες-χρήστες- συνδρομητές) διαθέσουν για καταχώρηση ή δημοσίευση μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η «ιστοσελίδα».

5. Η «ιστοσελίδα» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι υπηρεσίες της να παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς τεχνικά προβλήματα . Δεν ευθύνεται όμως και δεν καταβάλει ουδεμία αποζημίωση σε περίπτωση που υπάρξουν :

 • Απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε ιό ή άλλη αιτία που οφείλεται σε επιβλαβές λογισμικό, τεχνολογικά επιζήμιο υλικό που ενδέχεται να επηρεάσει δεδομένα ή άλλο υλικό που ανήκει στους επισκέπτες-χρήστες -συνδρομητές, λόγω της χρήσης της «ιστοσελίδας» ή της λήψης περιεχομένου της ή περιεχομένου κάθε άλλης ιστοσελίδας συνδεδεμένης με αυτή.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της «ιστοσελίδας» ή καταστεί δυσχερής ή και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή.
 • Αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της «ιστοσελίδας», καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία της.
 • Αν κακόβουλα κάποιος χρήστης καταχωρήσει αγγελία με στοιχεία άλλου χρησιμοποιώντας π.χ. τηλέφωνα, φωτογραφίες, βίντεο, ή όνομα και επώνυμο που δεν του ανήκουν.
 • Η «ιστοσελίδα» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ιστοσελίδες που κάνουν Phishing, δηλαδή ενέργειες εξαπάτησης των χρηστών, κατά την οποία ο 'θύτης' υποδύεται ότι είναι η «ιστοσελίδα», με σκοπό την αθέμιτη απόκτηση προσωπικών δεδομένων.
 • Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και ο επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά η λειτουργία της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες-χρήστες.

6. Η παρούσα «ιστοσελίδα» ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες υπάρχουν για διευκόλυνση των επισκεπτών-χρηστών-συνδρομητών, όπως η παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν προωθούνται εμπορικά από την «ιστοσελίδα» και για τον λόγο αυτό η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Η «ιστοσελίδα» δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι άλλες ιστοσελίδες, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθερες από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Επομένως, η «ιστοσελίδα» δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους επισκέπτες - χρήστες - συνδρομητές, κατά την επίσκεψή τους σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Συνεπώς, σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη επίσκεψη ή χρήση σε αυτές τις ιστοσελίδες, οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η «ιστοσελίδα» περιέχει υλικό που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη, αλλά ουδεμία ευθύνη φέρει από παρατυπίες, παραλείψεις, λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου αυτού του υλικού. Οι πληροφορίες αυτών των ιστοσελίδων μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και συχνά μπορεί να μην ισχύουν. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενημέρωση, επικαιροποίηση και ισχύ των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής έχει οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτο μέρος, τότε αυτή η συναλλαγή θα είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του τρίτου μέρους και όχι τους όρους χρήσης της «ιστοσελίδας». Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής της τελικής συναλλαγής. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρεία, η οποία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

7. Οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές που υποβάλουν οποιοδήποτε υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ) στην «ιστοσελίδα», αυτόματα της παραχωρούν το δικαίωμα και την άδεια να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και με οποιαδήποτε τεχνολογία.

8. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή προκειμένου οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η «ιστοσελίδα» αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση πληροφοριών που περιέχονται στο περιεχόμενό της , χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου τους. Σε κάθε περίπτωση, η «ιστοσελίδα» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που οφείλονται στη χρήση ή στην μη διαθεσιμότητα της χρήσης της «ιστοσελίδας». Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» που προέρχεται από τρίτα μέρη (μεσίτες, ιδιώτες, χρήστες), δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από την «ιστοσελίδα» ή να εγγυηθεί την ακρίβειά και εγκυρότητά του. Συνεπώς, οι επισκέπτες- χρήστες της «ιστοσελίδας» , χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με δικής τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

9. Τα πνευματικά δικαιώματα της «ιστοσελίδας» Neoakinito.gr, ανήκουν στην εταιρεία ADVIZOR SOFTWARE & FINANCE P.C. η οποία διατηρεί αποκλειστικά και μόνο την ιδιοκτησία όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» .

Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, σε καμία μορφή, μέρος ή όλο το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων του πηγαίου κώδικα ,των εμπορικών σημάτων (logo , slogan) , των κειμένων και των μεταφράσεων αυτών χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας που διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/χρήστες της ή κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης προς κάθε σύννομη χρήση, διατίθεται με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

Τα πνευματικά δικαιώματα που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται και αφορούν τον πηγαίο κώδικα όλο ή μέρος αυτού, των πάσης φύσεως αρχείων που συμπεριλαμβάνονται στην υποδομή της «ιστοσελίδας» και αποτελούν τις βάσεις δεδομένων, των κειμένων, των μεταφρασμένων κειμένων, των φωτογραφιών ,των βίντεο, των αγγελιών, των σχεδίων, των εμπορικών σημάτων (slogan, logo) , την δομή την μορφή την παρουσίαση και την αισθητική της «ιστοσελίδας», προστατεύονται από τους Νόμους και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθενται δε στους επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές του αυστηρά για προσωπική χρήση. Τα λοιπά πνευματικά έργα, καθώς και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Ο επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής ή οποιοσδήποτε άλλος δεν έχει το δικαίωμα και απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, εξαγωγή, διανομή, δημοσίευση ,αναπαραγωγή ,μεταπώληση προώθηση, εκμετάλλευση, αποθήκευση, μεταφορά και κάθε συναφή ενέργεια των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς την προηγούμενη ρητή και σαφή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Επίσης ο επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής ή οποιοσδήποτε άλλος δεν έχει το δικαίωμα και απαγορεύεται ρητά να προβεί σε αντιγραφή, αυτοματοποιημένη ή συστηματική συλλογή πληροφοριών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τηλεφώνων, βίντεο, φωτογραφιών, κειμένων, απόσπαση δεδομένων, παρακολούθησης (με την χρήση προγραμμάτων πχ scrape), εξαγωγή δεδομένων, συγκομιδή δεδομένων, παρουσίασης, "κατέβασμα" (download) οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην «ιστοσελίδα» με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για οποιαδήποτε εμπορική, ανταγωνιστική δραστηριότητα ή άλλη χρήση χωρίς την προηγούμενη ρητή και σαφή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Οι επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές ή οποιοσδήποτε άλλος δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες που θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε αλλοίωση, επέμβαση ή υπονόμευση τόσο στο περιεχόμενο όσο στο λογισμικό και στις τεχνολογικές υποδομές της «ιστοσελίδας» .

10. Η «ιστοσελίδα» καλύπτει το σύνολο των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις για την συγκέντρωση, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών-συνδρομητών της «ιστοσελίδας». Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών-χρηστών-συνδρομητών από την «ιστοσελίδα» και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή την ιδιοκτησία της «ιστοσελίδας». Η «ιστοσελίδα» συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης - χρήστης-συνδρομητής εγγράφεται στις υπηρεσίες της, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της, και όταν εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα.

Ο χρήστης-επισκέπτης-συνδρομητής , με την εγγραφή του στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» , και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του Ν.2472/199 της παρέχει την ανέκκλητη εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνό που έχει δηλώσει, προκειμένου η «ιστοσελίδα» να επικοινωνεί και να τον ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

11. Για πληρωμές που αφορούν την δημοσίευση αγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω της «ιστοσελίδας» υπάρχει μεταξύ άλλων και η δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι συναλλαγές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από το site της «ιστοσελίδας» χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.

Η «ιστοσελίδα», για λόγους αρχής και ασφάλειας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορά.

Οι επισκέπτες - χρήστες-συνδρομητές με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης της «ιστοσελίδας» στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχουν το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και δηλώνουν την συγκατάθεσή τους για την χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς της υπηρεσίας που πραγματοποιούν μέσω της «ιστοσελίδας».

Η «ιστοσελίδα», διατηρεί το δικαίωμα να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες - συνδρομητές που έχουν, έναντί της, ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις.

12. Η «ιστοσελίδα» έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών του site. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία , τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη-χρήστη-συνδρομητή και χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών-χρηστών-συνδρομητών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Τα Cookies επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του επισκέπτη-χρήστη-συνδρομητή, την αναγνώριση αυτών με σκοπό να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην «ιστοσελίδα», και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου.

Η «ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους επισκέπτες-χρήστες-συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής.

13. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας – Δήλωση αποποίησης: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προορίζεται να παρέχει συμβουλευτική για συγκεκριμένη υπόθεση ούτε να υποκαταστήσει την εξειδικευμένη τεχνική ή νομική συμβουλή την οποία οφείλετε να αναζητάτε πάντα στο πλαίσιο της εκάστοτε ιδιαίτερης περίπτωσης που τυχόν αντιμετωπίζετε. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας παρέχονται προς γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Παρότι η Εταιρεία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των πληροφοριών της ιστοσελίδας παραμένουν διαρκώς διαθέσιμες, ακριβείς και επίκαιρες, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και όλο το Περιεχόμενο της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα παρέχονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του Περιεχομένου της, καθώς και για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των επισκεπτών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης της παρούσας. Ομοίως η Εταιρεία, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα της παρέχονται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι: Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Εταιρεία καθιστά διαθέσιμη την ιστοσελίδα της στους επισκέπτες/ χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στη διεύθυνση cs@neoakinito.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο ουσιαστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτονται τεχνικών, νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο cs@neoakinito.gr. Ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρεία και στην Πολιτική μας για τα cookies.

14. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου: cs@neoakinito.gr ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2130325175.

15. Όροι Επιστροφής / Ακύρωσης Συνδρομής
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του site ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την επιστροφή της συνδρομής του για όσο διάστημα το site θα είναι εκτός λειτουργίας.

Δείτε επίσης: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Top